Kvantefysik på Frederiksberg ældre kirkegård

 

Der ligger mange berømte mennesker begravet her. Ved kirkegårdskontoret er der en oversigt over placeringen af de kendteste gravsteder.

kendtegrave
Kendte graves placering

Der er dog et par personer, der ikke er med i den officielle oversigt, men som er værd at nævne. De to personer har det tilfælles, at de har været aktive indenfor den fysiske disciplin der hedder  Kvantemekanik.

Abraham Pais (1918 – 2000)

PaisGrav

Abraham Pais har personlig kendt både Niels Bohr og Albert Einstein. Han har skrevet biografier om begge. Efter min mening er hans biografi om Niels Bohr den bedste Bohr biograf der findes. Den handler meget om fysik og kræver lidt mere fagkundskab end de andre biografier om Niels Bohr.

Niels Bohr – ”Niels Bohr´s Times in Physics, Philosophy, and Polity” (Dansk udgave: ”Niels Bohr og hans tid, i fysik, filosofi og samfundet”).
Benny Lautrup fra Niels Bohr Instituttet har i anledning af den danske oversættelse skrevet en artikel om Pais her http://www.lautrup.nbi.dk/artikler/pais.html

Albert Einstein – ”Subtle is the Lord” (er ikke oversat til dansk)

Denne biografi kræver også en del fagkundskab i fysik. En god Einstein-biografi for lægfolk er derimod

Walter Isaacson: ”Einstein” (fås på dansk med samme titel)

Pais var født i Holland og levede senere i USA og Danmark. Han var fysiker og havde arbejdet med kvantemekanik sammen med Niels Bohr i København en periode. Han var også kollega til Einstein, da de begge arbejdede på Advanced Institute of Physics i Princeton USA. Grunden til at han er begravet på Frederiksberg Kirkegård er at han blev gift (for tredie gang) med den danske antropolog Ida Nicolaisen og boede på Frederiksberg. Han havde dog også en lejlighed i New York, hvor han i perioder trak sig tilbage for at skrive. Pais var jøde og på gravstenen er indhugget en Davidsstjerne.

Gert Due Billing (1946 – 2002)

Billing

Kemiker Professor Dr. Scient. ved Københavns Universitet.

På hans gravsten er indhugget Schrödingers tidsafhængige bølgeligning, som er grundlaget for kvantemekanikken. Det er ligningen til venstre jeg kender             som Schrödinger ligningen. Den til højre har udeladt Diracs konstant, h-streg, hvorfor ved jeg ikke.

Ved siden af Billings grav ligger for øvrigt Adam Oehlenschläger. Han kan skæve op til Schrödingerligningen – men forstår den næppe, og det hjælper ikke at han higer og søger i gamle bøger!

Vintermorgen fra Frederiksberg kirkegård

Vintermorgen fra Frederiksberg kirkegård